AlltidREA använder cookies (kakor på svenska) för att registrera hur besökare använder vår webbsida. Vi använder det dels till att registrera hur många besökare som använder Alltidrea, men även för att individualisera upplevelsen på Alltidrea.

Inget av det som du gör på Alltidrea.se kan kopplas till dig som person. Vi kan inte på något sätt se vilka produkter individuella personer har tittat, klickat eller besökt.

Partnersidor
Eftersom Alltidrea inte säljer några egna produkter skickar vi vidare våra besökare till respektive webbshop. Vi kontrollerar alltid alla webbshoppar och de som inte uppfyller våra krav kommer inte att tas med i våra listningar. I stort sätt alla webbshoppar använder cookies på ett eller annat sätt så därför kommer du att få cookies från dessa när du klickar på en produkt och lämnar Alltidrea. Läs på respektive webbshop vilka policys som gäller där.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, en tredje part, använder sig av cookies för att leverera relevanta annonser och hantera statistik på Alltidrea.se.
  • Google:s användning av DART cookies gör det möjligt att leverera individualiserade annonser som baseras på användarens beteende på nätet, på Alltidrea.se, men även på andra sajter som besökaren har besökt.
  • Användare kan själva säga till Google att de inte vill ha individualiserade annonser gen om DART-cookie genom att besöka Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

Alltidrea.se kan när som uppdatera denna text utan att förvarna besökare.

// Teamet bakom Alltidrea.se

SaleRunner verwendet Cookies, um den Überblick über unsere Besucher zu behalten. Auf diese Weise können wir registrieren, wie viele Besucher verwendet werden SaleRunner, und auch die SaleRunner-Erfahrung individualisieren.

Keine Ihrer Aktionen auf SaleRunner.de kann mit Ihnen persönlich verknüpft sein. Wir können die spezifischen Produkte, die eine einzelne Person gesehen hat, nicht sehen.

Partnersidor
Eftersom SaleRunner inte säljer några egna produkter skickar vi vidare våra besökare till respektive webbshop. Vi kontrollerar alltid alla webbshoppar och de som inte uppfyller våra krav kommer inte att tas med i våra listningar. I stort sätt alla webbshoppar använder cookies på ett eller annat sätt så därför kommer du att få cookies från dessa när du klickar på en produkt och lämnar SaleRunner. Läs på respektive webbshop vilka policys som gäller där.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, ein Dritter, verwendet Cookies, um relevante Anzeigen zu liefern und Statistiken auf SaleRunner.de zu verwalten.
  • Google verwendet DART-Cookies, die es ermöglichen, individualisierte Anzeigen auf der Grundlage des Browserverlaufs des Nutzers auf SaleRunner.de sowie auf anderen Seiten, die der Nutzer besucht hat, bereitzustellen.
  • Nutzer können Google direkt darüber informieren, dass sie keine personalisierten Anzeigen über DART-Cookies erhalten möchten, indem sie Google besuchen: – http://www.google.com/privacy_ads.html

SaleRunner.de kan kann diesen Text jederzeit aktualisieren, ohne Benutzer zu benachrichtigen.

// Das Team hinter SaleRunner.de